अर्ज करण्याची मुदत संपलेली आहे. याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

इतर तपशीलासाठी विभागीय मंडळाशी संपर्क करावा.